logo-rgb-base64

WINTERNAZICHT / ONDERHOUD / HERSTELLING

Hoe stelt uw machine het eigenlijk in de winter?

Wenst u dat we uw machine komen ophalen?

Vul dan snel onderstaand formulier in!

 

Brandstof

 

De benzinetank moet tijdens de winter leeg zijn omdat overblijvende brandstof tijdens de winter zijn ontstekingskracht verliest en dit kan later bij het starten problemen geven. Gebruik je de 2-takt Motomix® of 4-takt Aspen® benzine dan hoef je hier geen rekening mee te houden. Deze brandstoffen zijn speciaal behandeld en stabiel van kwaliteit in de tijd (zie specificaties van het product voor meer details en gebruik ervan).

 

 

Onderhoud

 

Het is belangrijk na de laatste maaibeurt de machine zeer grondig te reinigen. Het gras is zuur en kan het onderstel van uw machine beschadigen, bovendien zijn grasresten in de buurt van de uitlaat ook gevaarlijk om brand te veroorzaken. Best met de hogedrukreiniger niet op de lagers, dichtingen of motordelen richten om beschadiging te vermijden. De onderzijde van het onderstel reinigt u het best door de maaier naar achteren te kantelen, zodat de bougie naar boven wijst. Kantelt men de machine op zijn zij, dan kan olie in de luchtfilter of uitlaat lopen en bestaat er gevaar voor grote schade.

 

 

Oliepeil

 

Het oliepeil moet altijd in orde zijn om de smering van de motor te garanderen. Maak er een gewoonte van om telkens voor u de machine start het oliepeil te controleren. Het is belangrijk de gebruiksaanwijzing te volgen en de aanbevolen olie te gebruiken.

 

 

Mes

 

Het maaimes moet altijd intact zijn. Is het mes bot, laat het dan slijpen en uitbalanceren zodat de motor geen extra trillingen heeft. Zijn scheuren zichtbaar, dan dient het onmiddellijk vervangen te worden. Scherpe messen geven een mooier maairesultaat.

 

 

Opslag

Liefst goed afgedekt in een stofvrije, droge indien mogelijk vorstvrije ruimte.

 

OPGELET: machines met accu of het accu alleen moeten volledig vorstvrij gestockeerd worden.

Aanvraagformulier