logo-rgb-base64

Vlakke blaasmond, gebogen

Artikelcode: 42417086302

Enkel voor STIHL BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 55, SH 56, SH 85, SH 86, SHE 71, SHE 81.